Ank Bijleveld nam als nieuwe minister van Defensie ruim 30 jaar bestuurlijke ervaring mee naar haar departement. Dat is geen overbodige luxe, want er is de afgelopen jaren veel gebeurd. ‘Op Defensie is de afgelopen 20 jaar enorm bezuinigd. In dit kabinet investeren we weer, dat is ook erg nodig. Ik beschouw het als een belangrijke taak om het vertrouwen van mensen in de organisatie terug te winnen.’

Bijleveld is dochter van een beroepsmilitair. Ondanks dat, stond hij niet meteen te springen bij de benoeming van zijn dochter. ‘Commissaris van de Koning is een veel zekerder baan, vond hij!’ Toch gaat Bijleveld met enthousiasme aan de slag. ‘Het is een grote eer.’

Nu er geïnvesteerd gaat worden, is de belangrijkste uitdaging om op een goede manier te investeren. ‘Ik wil de luiken bij defensie openzetten, de wereld naar binnen halen. Daarvoor heb ik gezegd: ik wil niet alleen praten met sterren en strepen, maar met mensen breed door de organisatie. We hebben een dwarsdoorsnede van het personeel van Defensie naar Den Haag gehaald om hun input te leveren. Daar kan ik echt mee vooruit.’

‘Als ik over vier jaar samen met de mensen hier kan zeggen dat we er staan als departement en dat het vertrouwen ook echt hersteld is, dan vind ik dat ik het goed gedaan heb. Dat is niet makkelijk, en het gaat met kleine stappen. Maar het is wel mijn doel.’

Als dochter van een oud-militair ben ik met Defensie opgegroeid. Ik ben mij daardoor zeer bewust van het belang van een goed functionerende efficiënte krijgsmacht, die moet kunnen vertrouwen op de steun van bevolking en parlement. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, dat moeten we ons blijven realiseren. 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.